ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
เกียวโต (Kyoto)
ภูมิภาค
ชม

เกียวโตทาวเวอร์

หอคอยที่สูงที่สุดในเกียวโตที่เห็นทิวทัศน์ของเมืองแบบ360องศาได้จากแท่นชมวิว
หอคอยที่สูงที่สุดในเกียวโตที่เห็นทิวทัศน์ของเมืองแบบ360...

นิเน็นซากะ ซันเน็นซากะ

เมืองเรียงรายสไตล์เกียวโต เนินยาวที่เชื่อมจากวัดโคไดจิไปยังวัดคิโยมิสึเดระ
เมืองเรียงรายสไตล์เกียวโต เนินยาวที่เชื่อมจากวัดโคไดจิไ...

ถนนสายนักปราชญ์

เส้นทางเดินเรียบแม่น้ำ ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยเส้นทางดังของญี่ปุ่น
เส้นทางเดินเรียบแม่น้ำ ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อย...

KYOTO TOWER SANDO

ย่านการค้าที่ทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับอาหาร,งานฝีมือไปจนถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ใน KYOTO!
ย่านการค้าที่ทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับอาหาร,งานฝีมือไป...