ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
คารุอิซาว่า (Karuizawa)
ภูมิภาค
ชม

นะกะคารุอิซาว่า

เมืองแห่งวัฒนธรรมอันเป็นที่รักของเหล่าคนดังมาช้านาน นะกะคารุอิซาว่า
เมืองแห่งวัฒนธรรมอันเป็นที่รักของเหล่าคนดังมาช้านาน นะก...