ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
คาโกชิม่า (Kagoshima)
ภูมิภาค
ชม

ศูนย์แสดงนิทรรศกาลทางทะเลอามามิ

ศูนย์จัดแสดงสัตว์ทะเลอามามิรวมถึงเต่าทะเลและปลาเขตร้อน แฮนด์คราฟก็โด่งดัง
ศูนย์จัดแสดงสัตว์ทะเลอามามิรวมถึงเต่าทะเลและปลาเขตร้อน ...

อามามิโอชิมะสึมุงิมุระ

เยี่ยมชมโรงงานผลิตผ้าไหมธรรมชาติที่ย้อมด้วยสีอันแปลกตา
เยี่ยมชมโรงงานผลิตผ้าไหมธรรมชาติที่ย้อมด้วยสีอันแปลกตา ...

Cape Nagasaki (Nagasakibana)

ผาแหลมที่สามารถมองเห็นวิวอันงดงามแห่งคาบสมุทร Satsuma
ผาแหลมที่สามารถมองเห็นวิวอันงดงามแห่งคาบสมุทร Satsuma

ฟลาวเวอร์พาร์คคาโกชิมะ

สวนพืชศาสตร์เขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยขนาด 36.5 เฮกเตอร์
สวนพืชศาสตร์เขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยขนาด 36.5 ...

ศาลเจ้าคามะฟุตะ

สักการะศาลเจ้าคามะฟุตะ ที่สถิตของเทพเจ้าแห่งโชคลาภและชัยชนะ
สักการะศาลเจ้าคามะฟุตะ ที่สถิตของเทพเจ้าแห่งโชคลาภและชั...

เกาะซากุระจิม่า (Sakurashima)

ประสบการณ์ท่องเที่ยว ณ ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสัญลักษณ์ของจังหวัดคะโงะชิมะ(Kagoshima)
ประสบการณ์ท่องเที่ยว ณ ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสัญลักษณ์ของจ...

สวนเซ็งกังเอ็น

สวนธรรมชาติสวยงามที่มีซากุระจิมะเป็นฉากหลัง
สวนธรรมชาติสวยงามที่มีซากุระจิมะเป็นฉากหลัง

หุบเขาชิราทานิอุนซุย

ป่ากว้างใหญ่ 424 เฮกเตอร์ต้นแบบของภาพยนต์ "โมโมโนเกะฮิเมะ"
ป่ากว้างใหญ่ 424 เฮกเตอร์ต้นแบบของภาพยนต์ "โมโมโนเกะฮิเ...

ศูนย์อวกาศทะเนะงะชิมะ

ฐานปล่อยกระสวยอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ฐานปล่อยกระสวยอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทัศนศึกษาที่พ...

ศูนย์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมยะคุชิมะ

สถานที่รวมข้อมูลเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของยาคุชิมะ
สถานที่รวมข้อมูลเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของยาคุชิมะ