ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
คางาวะ (Kagawa)
ภูมิภาค
ชม

ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ (Kotohira-gu)

การเดินบันไดหินซึ่งเป็นที่รู้จักดีของชาวญี่ปุ่น ศาลเจ้าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในการบูชาเทพเจ้าผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเล
การเดินบันไดหินซึ่งเป็นที่รู้จักดีของชาวญี่ปุ่น ศาลเจ้า...

เกาะโอกิจิม่า (Ogijima)

ศิลปะและประภาคารแสนสวยบนเกาะ กลางทะเลเซโตะอันแสนสงบ
ศิลปะและประภาคารแสนสวยบนเกาะ กลางทะเลเซโตะอันแสนสงบ

ฟักทองของเกาะนาโอชิม่า (Naoshima No Kabocha)

สัญลักษณ์บนเกาะแห่งศิลปะ 「Naoshima」
สัญลักษณ์บนเกาะแห่งศิลปะ 「Naoshima」

สวนริทสึริน (Ritsurin Garden)

สวนที่ได้รับการยอมรับทั้งจากคนญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติ ว่าเป็นสวนอันสวยงามที่่ไม่ได้ด้อยไปกว่าหนึ่งในสามสวนอันยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นเลยแม้แต่นิด
สวนที่ได้รับการยอมรับทั้งจากคนญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติ ...