ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ชิบะ (Chiba)
ภูมิภาค
ชม

คาโมะงะวะซีเวิร์ล

อควาเรียมขนาดใหญ่ที่จัดแสดงสัตว์ทะเลยอดนิยม
อควาเรียมขนาดใหญ่ที่จัดแสดงสัตว์ทะเลยอดนิยม

สวนสาธารณะมะคุฮาริไคฮิน

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมะคุฮาริชินโทะชิน ที่มีสวนแบบญี่ปุ่นและห้องน้ำชา
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมะคุฮาริชินโทะชิน ที่มีสวน...

ฟาร์มนาริตะยุเมะ

ฟาร์มท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผักผลไม้พร้อมสัมผัสกับสัตว์น่ารัก
ฟาร์มท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผักผลไม้พร้อม...

วัดนาริตะซันชินโชจิ

ไดฮงซันแห่งนิกายชินงอนสาขาจิซัน ที่เป็นที่เคารพในนาม "เทพเจ้าฟุโดซามะแห่งนาริตะ" ตั้งแต่สมัยเอโดะ
ไดฮงซันแห่งนิกายชินงอนสาขาจิซัน ที่เป็นที่เคารพในนาม "เ...

โนโคงิริยามะ

สันเขาหยักเรียงต่อกัน ภูเขาที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
สันเขาหยักเรียงต่อกัน ภูเขาที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุ...

โยโรเคโคคุ

หุบเขาที่มีธรรมชาติทั้งสี่ฤดูที่สวยงามและคอร์สปีนเขายอดนิยมที่มีที่ให้ชมมากมาย
หุบเขาที่มีธรรมชาติทั้งสี่ฤดูที่สวยงามและคอร์สปีนเขายอด...

IKSPIARI

แหล่งช้อปปิ้งหน้าทางเข้าสวนสนุกยอดฮิตของ Disney Land !!!
แหล่งช้อปปิ้งหน้าทางเข้าสวนสนุกยอดฮิตของ Disney Land !!...