ชิบะ

ชม

 • IKSPIARI

  แหล่งช้อปปิ้งหน้าทางเข้าสวนสนุกยอดฮิตของ Disney Land !!!

 • โยโรเคโคคุ

  หุบเขาที่มีธรรมชาติทั้งสี่ฤดูที่สวยงามและคอร์สปีนเขายอดนิยมที่มีที่ให้ชมมากมาย

 • โนโคงิริยามะ

  สันเขาหยักเรียงต่อกัน ภูเขาที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

 • ฟาร์มนาริตะยุเมะ

  ฟาร์มท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผักผลไม้พร้อมสัมผัสกับสัตว์น่ารัก

 • วัดนาริตะซันชินโชจิ

  ไดฮงซันแห่งนิกายชินงอนสาขาจิซัน ที่เป็นที่เคารพในนาม "เทพเจ้าฟุโดซามะแห่งนาริตะ" ตั้งแต่สมัยเอโดะ

 • สวนสาธารณะมะคุฮาริไคฮิน

  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมะคุฮาริชินโทะชิน ที่มีสวนแบบญี่ปุ่นและห้องน้ำชา

 • คาโมะงะวะซีเวิร์ล

  อควาเรียมขนาดใหญ่ที่จัดแสดงสัตว์ทะเลยอดนิยม

ชิบะ

ชม

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม