ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
คุมาโมโต้ (Kumamoto)
ภูมิภาค
ฤดูกาล

ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle)

แนะนำสถานที่ชมดอกซากุระยามค่ำคืนบริเวณปราสาทที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม บนพื้นที่หนึ่งในสามปราสาทอันยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น
แนะนำสถานที่ชมดอกซากุระยามค่ำคืนบริเวณปราสาทที่ได้รับกา...
Back to Seasons