ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
มิเอะ (Mie)
ภูมิภาค
กิน

ร้านวาดะคิน (Wadakin)

ร้านเนื้อมัตสึซากะ (Matsusaka Beef) ของกินที่ คนใหญ่คนโต คนดัง คนมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นต่างชื่นชอบ ณ ร้านที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1878
ร้านเนื้อมัตสึซากะ (Matsusaka Beef) ของกินที่ คนใหญ่คนโ...

ร้านทาสุเคอัน (Tasukean)

คาเฟ่ยอดนิยม แหล่งขายขนมขึ้นชื่อ 「Kamiyo Mochi」 ของขึ้นชื่อเมืองอิเสะ (Ise) ซึ่งอยู่ห่างจากศาลเจ้าอิเสะเพียง 2 นาที!
คาเฟ่ยอดนิยม แหล่งขายขนมขึ้นชื่อ 「Kamiyo Mochi」 ของขึ้น...