ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)
ภูมิภาค
กิน

โมมิจิเท

ร้านที่สามารถทาน "โฮโท" อาหารท้องถิ่นของจังหวัดยามานาชิ ใช้มิโสะทำเองที่เคี่ยวนาน 2 ปี
ร้านที่สามารถทาน "โฮโท" อาหารท้องถิ่นของจังหวัดยามานาชิ...

โรงอาหาร ณ Numazu Fish Market

ปลาสดจากทะเลที่พร้อมเสิร์ฟ ณ โรงอาหารของตลาดปลา
ปลาสดจากทะเลที่พร้อมเสิร์ฟ ณ โรงอาหารของตลาดปลา