ภูเขาไฟฟูจิ

กิน

  • โรงอาหาร ณ Numazu Fish Market

    ปลาสดจากทะเลที่พร้อมเสิร์ฟ ณ โรงอาหารของตลาดปลา

  • โมมิจิเท

    ร้านที่สามารถทาน "โฮโท" อาหารท้องถิ่นของจังหวัดยามานาชิ ใช้มิโสะทำเองที่เคี่ยวนาน 2 ปี

ภูเขาไฟฟูจิ

กิน

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม