ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
โออิตะ (Oita)
ภูมิภาค
เที่ยว

สวนสัตว์ธรรมชาติทาคาซาคิยามะ (Takasakiyamashizendobutsuen หรือ Takasakiyama Natural Zoological Garden)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชมความซุกซนของเจ้าลิงป่าได้อย่างใกล้ชิด
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชมความ...