โรงงานเหล็กยาวาตะ

โรงงานเหล็กยาวาตะตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะเมืองคิตะคิวชู เป็นโรงงานเหล็กที่ตั้งขึ้นในญี่ปุ่นแห่งที่สอง ถือเป็นโรงงานเหล็กสัญลักษณ์ของคิตะคิวชู ส่วนหนึ่งของโรงงานแห่งนี้นั้นถูกจดทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกในนาม "มรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิของญี่ปุ่น" ซึ่งการที่สิ่งก่อสร้างของอุตสาหกรรมหนักถูกรับเลือกนั้นถือเป็นแห่งแรกภายในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงของคิตะคิวชู "คิเกียวไซยาวาตะ" เทศกาลที่รำลึกถึงการเริ่มดำเนินการของโรงงานเหล็กตั้งแต่ปี 1901 ซึ่งเต็มไปด้วยอีเวนท์มากมาย ภายในโรงงานยังมีสวนสาธารณะที่คงเหลือส่วนหนึ่งของโรงงานไว้อีกด้วย

ที่อยู่
1-1, Tobihata-cho, Tobata-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
การเดินทาง
หากต้องการเดินไปชมวิวกลางคืนของโรงงาน : จากประตูทิศเหนือสถานี JR kokura สามารถมองเห็นวิวกลางคืนของโรงงานได้จากถนนริมทะเลไปทางสวนสาธารณะ Asanoshiokaze
Official Website
https://www.nipponsteel.com/works/yawata/
ค่าเข้า
ไม่มี

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

ชมวิวโรงงานยามค่ำคืน

ผู้คนจำนวนไม่น้อยนั้นหลงไหลไปกับความงดงามของโรงงานยามค่ำคืน ด้วยความงดงามของสิ่งก่อสร้างและเครื่องยนต์ของโรงงาน ภาพสะท้อนน้ำทะเล แสงไฟยามค่ำคืนของตัวโรงงานนั้นให้บรรยากาศที่โรแมนติกอีกด้วย คิตะคิวชูที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมนั้นเต็มไปด้วยจุดที่สามารถชมวิวกลางคืนของโรงงานได้มากมายทีเดียว (จากท่าเรือ JR โคะคุระเปิดให้บริการเดินเรือครูซชมวิวกลางคืนทุกวันเสาร์ที่ 1, 2, 3, 5 ของทุกเดือน)

มรดกโลกในนาม "มรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิของญี่ปุ่น"

ในปี 2015 ที่ทำการ โรงงานซ่อม โรงงานตีเหล็ก และส่วนอื่นๆทั้งหมด 4 ส่วนของโรงงานนั้นถูกรับเลือกให้เป็นมรดกโลกในด้าน "มรดกการปฏิวัติอุตสากรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิในด้านการผลิตเหล็ก การต่อเรือ การผลิตถ่านหิน" ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการรับเทคโนโลยีจากตะวันตกผสมผสานกับประเพณีของญี่ปุ่น ทำให้สามารถพัฒนาอุตสาหรกรรมได้อย่างรวดเร็ว

สวนสาธารณะที่เก็บรักษาบางส่วนของโรงงานไว้ "ฮิงาชิดะไดอิจิโคโระ"

สวนแห่งนี้เก็บรักษาเตาเผาที่หนึ่งของโรงงานยาวาตะ "ฮิงาชิดะไดอิจิโคโระ" ไว้เป็นอนุสรณ์สถาน โดยเตาเผานั้นมีขนาดใหญ่สูง 100 เมตร ใช้สำหรับแยกเหล็กออกจากแร่หินเหล็ก ถือเป็นสัญลักษณ์ของโรงงานแห่งนี้อีกด้วย

โรงงานเหล็กยาวาตะ

โรงงานเหล็กยาวาตะตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะเมืองคิตะคิวชู เป็นโรงงานเหล็กที่ตั้งขึ้นในญี่ปุ่นแห่งที่สอง ถือเป็นโรงงานเหล็กสัญลักษณ์ของคิตะคิวชู ส่วนหนึ่งของโรงงานแห่งนี้นั้นถูกจดทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกในนาม "มรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิของญี่ปุ่น" ซึ่งการที่สิ่งก่อสร้างของอุตสาหกรรมหนักถูกรับเลือกนั้นถือเป็นแห่งแรกภายในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงของคิตะคิวชู "คิเกียวไซยาวาตะ" เทศกาลที่รำลึกถึงการเริ่มดำเนินการของโรงงานเหล็กตั้งแต่ปี 1901 ซึ่งเต็มไปด้วยอีเวนท์มากมาย ภายในโรงงานยังมีสวนสาธารณะที่คงเหลือส่วนหนึ่งของโรงงานไว้อีกด้วย

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

ชมวิวโรงงานยามค่ำคืน

ผู้คนจำนวนไม่น้อยนั้นหลงไหลไปกับความงดงามของโรงงานยามค่ำคืน ด้วยความงดงามของสิ่งก่อสร้างและเครื่องยนต์ของโรงงาน ภาพสะท้อนน้ำทะเล แสงไฟยามค่ำคืนของตัวโรงงานนั้นให้บรรยากาศที่โรแมนติกอีกด้วย คิตะคิวชูที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมนั้นเต็มไปด้วยจุดที่สามารถชมวิวกลางคืนของโรงงานได้มากมายทีเดียว (จากท่าเรือ JR โคะคุระเปิดให้บริการเดินเรือครูซชมวิวกลางคืนทุกวันเสาร์ที่ 1, 2, 3, 5 ของทุกเดือน)

มรดกโลกในนาม "มรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิของญี่ปุ่น"

ในปี 2015 ที่ทำการ โรงงานซ่อม โรงงานตีเหล็ก และส่วนอื่นๆทั้งหมด 4 ส่วนของโรงงานนั้นถูกรับเลือกให้เป็นมรดกโลกในด้าน "มรดกการปฏิวัติอุตสากรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิในด้านการผลิตเหล็ก การต่อเรือ การผลิตถ่านหิน" ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการรับเทคโนโลยีจากตะวันตกผสมผสานกับประเพณีของญี่ปุ่น ทำให้สามารถพัฒนาอุตสาหรกรรมได้อย่างรวดเร็ว

สวนสาธารณะที่เก็บรักษาบางส่วนของโรงงานไว้ "ฮิงาชิดะไดอิจิโคโระ"

สวนแห่งนี้เก็บรักษาเตาเผาที่หนึ่งของโรงงานยาวาตะ "ฮิงาชิดะไดอิจิโคโระ" ไว้เป็นอนุสรณ์สถาน โดยเตาเผานั้นมีขนาดใหญ่สูง 100 เมตร ใช้สำหรับแยกเหล็กออกจากแร่หินเหล็ก ถือเป็นสัญลักษณ์ของโรงงานแห่งนี้อีกด้วย

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม