Osu

ย่านโอซุ (Osu) ในเมืองนาโกย่า(Nagoya) จังหวัด ไอจิ(Aichi) เป็นโซนที่ตั้งของ วัดโอสุคันนอน(Osu Kannon Temple) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จากสถานีรถไฟใต้ดิน Osu Kannon Station กับ สถานี Kamimaezu Station แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นอีกหนึ่งย่านช้อปปิ้งที่คึกคักอันดับต้นๆของญี่ปุ่น เพราะบริเวณรอบๆทางเข้ามีร้านค้าต่างๆมากมายถึง 1,200 ร้าน และเมื่อไม่นานมานี้ยังได้มีการจัดงาน คอสเพลย์ระดับโลก อย่าง World Cosplay Summit และมีเหล่าบรรดาชาว cosplayers หลั่งไหลเข้ามามากมาย จนที่แห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีก

ที่อยู่
Osu, Aichi-ken, Nagoya, Naka-ku
Contact No.
+81-52-261-2287
การเดินทาง
รถไฟสาย Tsurumai Line ลงสถานี Osu Kannon Station   รถไฟสาย Meijō Line ลงสถานี Kamimaezu Station
Official Website
http://osu.co.jp/other/renmei.html
Time Required
ครึ่งวัน

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Osu

ย่านโอซุ (Osu) ในเมืองนาโกย่า(Nagoya) จังหวัด ไอจิ(Aichi) เป็นโซนที่ตั้งของ วัดโอสุคันนอน(Osu Kannon Temple) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จากสถานีรถไฟใต้ดิน Osu Kannon Station กับ สถานี Kamimaezu Station แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นอีกหนึ่งย่านช้อปปิ้งที่คึกคักอันดับต้นๆของญี่ปุ่น เพราะบริเวณรอบๆทางเข้ามีร้านค้าต่างๆมากมายถึง 1,200 ร้าน และเมื่อไม่นานมานี้ยังได้มีการจัดงาน คอสเพลย์ระดับโลก อย่าง World Cosplay Summit และมีเหล่าบรรดาชาว cosplayers หลั่งไหลเข้ามามากมาย จนที่แห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีก

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม