ศาลเจ้านิอุทสึฮิเมะ

ศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1700 ศาลเจ้าหลักที่สถิตของเทพเจ้านิอุทสึฮิเมะโนะโอคามิที่มี 180 แห่งทั่วประเทศ ถูกจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สถิตของเทพเจ้า ประตูโรมงที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมุโรมาจิและอุโบสถหลักทั้งสี่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นก็ถูกจัดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศเช่นกัน สะพานไทโกะบาชิสีแดงที่ทอดผ่านบ่อน้ำด้านหน้าทางเข้าเขตศาลเจ้าก็ถือเป็นจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีไลท์อัพที่โรคัคคุในช่วงปีใหม่ รวมถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ "ฮานะโมริไซ" ที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนเมษายนอีกด้วย

ที่อยู่
Kamiamano, Katsuragi, Ito-gun, Wakayama 6497141
Contact No.
+81-736-26-0102
การเดินทาง
จากสถานี JR Kasada นั่งบัส Katsuragicho community ไปทาง Niutsuhime-jinja 29 นาที ลงสุดสาย
Opening Hours / Holidays
สักการะได้ตามอัธยาศัย
Official Website
http://www.niutsuhime.or.jp/
Time Required
30 นาที
ค่าเข้า
ฟรี

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

อุโบสถหลัก "ฮงเด็ง" ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่สถิตของเทพเจ้าทั้งสี่

อุโบสถหลักทั้งสี่อันเป็นที่สักการะเทพเจ้าทั้งสี่ หลังที่หนึ่งนั้นเป็นที่สักการะเทพเจ้า "นิอุทสึฮิเมะโนะโอคามิ (Niutsuhime no okami)" มาตั้งแต่สมัยโบราณ หลังที่สองเป็นที่สถิตของเทพเจ้า "Takanomiko no okami" ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดทำการของภูเขาโคยะ หลังที่สามเป็นที่สถิตของเทพเจ้า "โอเง็ตสึฮิเมะโนะโอคามิ (Ogetsuhime no okami)" และหลังที่สี่ของเทพเจ้า "อิจิคิชิมะฮิเมะโนะโอคามิ (Ichikishimahime no okami)"

"โรมง" สมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ

โรมงที่มีหลังคาทรงปั้นหยา สร้างขึ้นในปี 1499 ในสมัยมุโรมาจิ เป็นสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีฮิวะดะบุกิ (hiwadabuki) ที่ใช้เปลือกต้นไซปรัสหรือฮิโนะกิ (Hinoki) อันเป็นวิธีสร้างหลังคาสมัยเก่าของญี่ปุ่น ถือเป็นโรมงที่ต้นแบบที่มีลักษณะซังเก็งอิคโค (สามมุขหนึ่งประตู) ที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น

"ไทโกะบาชิ" สะพานของเทพเจ้า

ปลายประตูโทริอินั้นมีสะพานไทโกะบาชิสีแดง ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าริมบาชิ เป็นสะพานที่เทพเจ้าใช้ข้าม ประตูที่โค้งมนในปัจจุบันนี้ถูกกล่าวกันว่าได้รับการอุทิศจากโยโดโดโนะซึ่งเป็นสนมของโทโยโทมิฮิเดโยชิ สะพานแห่งนี้ยังถูกวาดอยู่บนแผ่นเอะมะของศาลเจ้านิอุทสึฮิเมะอีกด้วย นอกจากนี้บนสะพานยังเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในสมัยเฮอันและคามาคุระอีกด้วย

เทศกาลฮานะโมริไซ

เทศกาล "ฮานะโมริไซ (Hanamorisai)" จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนเมษายนของทุกปี เป็นเทศกาลใหญ่เพื่อต้อนรับการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ โดยจะมีขบวนยาวเพื่อสักการะเทพเจ้าวนรอบเมือง พร้อมกับการแสดงรำของเด็กพื้นเมือง รวมถึงการแสดงดนตรีด้วยขลุ่ยและกลอง น่าตื่นตาเป็นอย่างยิ่ง

"โยโยตเตะ" สถานที่ขายของพิเศษพื้นเมือง

เนื่องจากศาลเจ้านั้นอยู่ในภูเขาลึก หากเทียบกับศาลเจ้าอื่นแล้วนั้นถือว่ามีการออกร้านและการจัดงานเทศกาลน้อย อีกทั้งโดยรอบก็ไม่ค่อยมีร้านกินดื่ม ทว่าหากเป็น "โยโยตเตะ" สถานที่ขายของพิเศษพื้นเมืองนั้นจะเปิดทำการในวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดราชการ รวมถึงปีใหม่อีกด้วย หากกลับจากการสักการะศาลเจ้าก็สามารถแวะเยี่ยมชมได้

ศาลเจ้านิอุทสึฮิเมะ

ศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1700 ศาลเจ้าหลักที่สถิตของเทพเจ้านิอุทสึฮิเมะโนะโอคามิที่มี 180 แห่งทั่วประเทศ ถูกจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สถิตของเทพเจ้า ประตูโรมงที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมุโรมาจิและอุโบสถหลักทั้งสี่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นก็ถูกจัดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศเช่นกัน สะพานไทโกะบาชิสีแดงที่ทอดผ่านบ่อน้ำด้านหน้าทางเข้าเขตศาลเจ้าก็ถือเป็นจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีไลท์อัพที่โรคัคคุในช่วงปีใหม่ รวมถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ "ฮานะโมริไซ" ที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนเมษายนอีกด้วย

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

อุโบสถหลัก "ฮงเด็ง" ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่สถิตของเทพเจ้าทั้งสี่

อุโบสถหลักทั้งสี่อันเป็นที่สักการะเทพเจ้าทั้งสี่ หลังที่หนึ่งนั้นเป็นที่สักการะเทพเจ้า "นิอุทสึฮิเมะโนะโอคามิ (Niutsuhime no okami)" มาตั้งแต่สมัยโบราณ หลังที่สองเป็นที่สถิตของเทพเจ้า "Takanomiko no okami" ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดทำการของภูเขาโคยะ หลังที่สามเป็นที่สถิตของเทพเจ้า "โอเง็ตสึฮิเมะโนะโอคามิ (Ogetsuhime no okami)" และหลังที่สี่ของเทพเจ้า "อิจิคิชิมะฮิเมะโนะโอคามิ (Ichikishimahime no okami)"

"โรมง" สมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ

โรมงที่มีหลังคาทรงปั้นหยา สร้างขึ้นในปี 1499 ในสมัยมุโรมาจิ เป็นสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีฮิวะดะบุกิ (hiwadabuki) ที่ใช้เปลือกต้นไซปรัสหรือฮิโนะกิ (Hinoki) อันเป็นวิธีสร้างหลังคาสมัยเก่าของญี่ปุ่น ถือเป็นโรมงที่ต้นแบบที่มีลักษณะซังเก็งอิคโค (สามมุขหนึ่งประตู) ที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น

"ไทโกะบาชิ" สะพานของเทพเจ้า

ปลายประตูโทริอินั้นมีสะพานไทโกะบาชิสีแดง ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าริมบาชิ เป็นสะพานที่เทพเจ้าใช้ข้าม ประตูที่โค้งมนในปัจจุบันนี้ถูกกล่าวกันว่าได้รับการอุทิศจากโยโดโดโนะซึ่งเป็นสนมของโทโยโทมิฮิเดโยชิ สะพานแห่งนี้ยังถูกวาดอยู่บนแผ่นเอะมะของศาลเจ้านิอุทสึฮิเมะอีกด้วย นอกจากนี้บนสะพานยังเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในสมัยเฮอันและคามาคุระอีกด้วย

เทศกาลฮานะโมริไซ

เทศกาล "ฮานะโมริไซ (Hanamorisai)" จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนเมษายนของทุกปี เป็นเทศกาลใหญ่เพื่อต้อนรับการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ โดยจะมีขบวนยาวเพื่อสักการะเทพเจ้าวนรอบเมือง พร้อมกับการแสดงรำของเด็กพื้นเมือง รวมถึงการแสดงดนตรีด้วยขลุ่ยและกลอง น่าตื่นตาเป็นอย่างยิ่ง

"โยโยตเตะ" สถานที่ขายของพิเศษพื้นเมือง

เนื่องจากศาลเจ้านั้นอยู่ในภูเขาลึก หากเทียบกับศาลเจ้าอื่นแล้วนั้นถือว่ามีการออกร้านและการจัดงานเทศกาลน้อย อีกทั้งโดยรอบก็ไม่ค่อยมีร้านกินดื่ม ทว่าหากเป็น "โยโยตเตะ" สถานที่ขายของพิเศษพื้นเมืองนั้นจะเปิดทำการในวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดราชการ รวมถึงปีใหม่อีกด้วย หากกลับจากการสักการะศาลเจ้าก็สามารถแวะเยี่ยมชมได้

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม