เกียวโตโกะซังโอคุริบิ

วันที่16สิงหาคมของทุกๆปีที่ภูเขาเนียวอิกาดาเตะ(Nyoigadake) (หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อภูเขาไดมงจิ-Daimonji)จังหวัดเกียวโต จะเป็นภูเขาแรกที่จัดเทศกาลโกะซังโอคุริบิ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณียิ่งใหญ่ประจำฤดูร้อนของเกียวโตควบคู่ไปกับเทศกาลอาโออิ(Aoi Matsuri) เทศกาลกิอง(Gion Matsuri) และเทศกาลจิได (Jidai Matsuri) ซึ่งเทศกาลโกะซังโอคุริบินี้จะมีการจุดไฟเป็นตัวอักษรหรือภาพตามที่วาดเอาไว้5แบบบนภูเขา5ลูก เชื่อกันว่าไฟที่ลุกโชนจะพาวิญญาณของผู้ตายไปสู่โลกหน้า ในเวลา20:00จะมีการจุดไฟที่ภูเขา"เนียวอิกาดาเตะ"เป็นที่แรก และจะจุดไฟที่ภูเขาลูกถัดไปโดยเว้นช่วง5นาที จนจบที่การจุดไฟที่ภูเขามันดาระยามะ(Mandarayama)ในเวลา20:20 แสงไฟนั้นทำให้ท้องฟ้ายามย่ำคืนของเกียวโตสว่างสไวสวยงาม

ที่อยู่
หลายเขตในเกียวโต
การเดินทาง
ลงรถที่สถานีJRเกียวโต(JR Kyoto Station)→สามารถดูได้จากหลายที่
Official Website
https://www.kyokanko.or.jp/okuribi/
Time Required
60นาที
ค่าเข้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
วันที่18สิงหาคมของทุกปี (เริ่มจุดไฟ20:00)

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

เกียวโตโกะซังโอคุริบิ

วันที่16สิงหาคมของทุกๆปีที่ภูเขาเนียวอิกาดาเตะ(Nyoigadake) (หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อภูเขาไดมงจิ-Daimonji)จังหวัดเกียวโต จะเป็นภูเขาแรกที่จัดเทศกาลโกะซังโอคุริบิ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณียิ่งใหญ่ประจำฤดูร้อนของเกียวโตควบคู่ไปกับเทศกาลอาโออิ(Aoi Matsuri) เทศกาลกิอง(Gion Matsuri) และเทศกาลจิได (Jidai Matsuri) ซึ่งเทศกาลโกะซังโอคุริบินี้จะมีการจุดไฟเป็นตัวอักษรหรือภาพตามที่วาดเอาไว้5แบบบนภูเขา5ลูก เชื่อกันว่าไฟที่ลุกโชนจะพาวิญญาณของผู้ตายไปสู่โลกหน้า ในเวลา20:00จะมีการจุดไฟที่ภูเขา"เนียวอิกาดาเตะ"เป็นที่แรก และจะจุดไฟที่ภูเขาลูกถัดไปโดยเว้นช่วง5นาที จนจบที่การจุดไฟที่ภูเขามันดาระยามะ(Mandarayama)ในเวลา20:20 แสงไฟนั้นทำให้ท้องฟ้ายามย่ำคืนของเกียวโตสว่างสไวสวยงาม

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม