เส้นทางมรดกโลกคุมาโนะโคโดะ (Kumano Kodo)

เส้นทางมรดกโลกคุมาโนะโคโดะ (Kumano Kodo) นั้น ถูกขนานนามให้เป็นคุมาโนะซังซัง หรือเส้นทางเชื่อมยาวไปยังศาลเจ้าสามแห่ง จังหวัดมิเอะ (Mie), จังหวัดนารา (Nara), วาคายาม่า (Wakayama) ถนนแสวงบุญในแถบโอซาก้า ถนนแสวงบุญอันเก่าแก่แห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในชื่อ "Kumano Sankeimichi" ในปี 2000 และได้รับการรับรองว่าเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 2004 จุดเด่นของเส้นถนนมรดกโลกคุมาโนะโคโดะ (Kumano Kodo) นั้นเป็นถนนพื้นหินแกรนิตที่สวยงาม แม้ว่าจะมีการบูรณะมาบ้างแต่สภาพหินเก่าที่มีมาตั้งแต่สมันเอโดะก็ยังคงมีอยู่ เส้นทางหลักนั้นเริ่มจากจังหวัดวาคายามะ เมืองทานาเบะ - ศาลเจ้าหลัก - จังหวัดวาคายามะ เมืองนาจิคาซึอุระ (Nachikatsuura) ต่อไปยังจังหวัดมิเอะ เมืองคุมาโนะ ที่จุดพัก Kumanokodonakahechi Rest Area

ที่อยู่
wakayama-ken, tanabe, hoka
Contact No.
+81-73-422-4631
การเดินทาง
ขึ้นอยู่กับคอสที่เลือก
Official Website
http://www.hongu.jp/kumanokodo/
Time Required
1 วัน

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

เส้นทางมรดกโลกคุมาโนะโคโดะ (Kumano Kodo)

เส้นทางมรดกโลกคุมาโนะโคโดะ (Kumano Kodo) นั้น ถูกขนานนามให้เป็นคุมาโนะซังซัง หรือเส้นทางเชื่อมยาวไปยังศาลเจ้าสามแห่ง จังหวัดมิเอะ (Mie), จังหวัดนารา (Nara), วาคายาม่า (Wakayama) ถนนแสวงบุญในแถบโอซาก้า ถนนแสวงบุญอันเก่าแก่แห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในชื่อ "Kumano Sankeimichi" ในปี 2000 และได้รับการรับรองว่าเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 2004 จุดเด่นของเส้นถนนมรดกโลกคุมาโนะโคโดะ (Kumano Kodo) นั้นเป็นถนนพื้นหินแกรนิตที่สวยงาม แม้ว่าจะมีการบูรณะมาบ้างแต่สภาพหินเก่าที่มีมาตั้งแต่สมันเอโดะก็ยังคงมีอยู่ เส้นทางหลักนั้นเริ่มจากจังหวัดวาคายามะ เมืองทานาเบะ - ศาลเจ้าหลัก - จังหวัดวาคายามะ เมืองนาจิคาซึอุระ (Nachikatsuura) ต่อไปยังจังหวัดมิเอะ เมืองคุมาโนะ ที่จุดพัก Kumanokodonakahechi Rest Area

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม