Kanazawa Municipal Ski Resort

สกีรีสอร์ตที่คุณจะได้คุ้นเคยไปกับมันเพราะที่นี่ห่างจากใจกลางเมือง Kanazawa แค่ประมาณ 30 นาทีเท่านั้น ทางลาดของลานสกีไม่ชันมากจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีชั้นเรียนสกีเริ่มต้นและชั้นเรียนสโนว์บอร์ดอีกด้วย

ข้อมูลฤดูกาล

อัพเดทเมื่อ: 27th Nov., 2019

สภาพของหิมะ: ยังไม่เปิดให้บริการ
ที่อยู่
21 Teko, Tawaramachi, Kanazawa
Contact No.
+81-76-229-1947(シーズン中)
การเดินทาง
เดินทางโดยรถบัสจากสถานี Kanazawa ประมาณ 50 นาที
Official Website
https://www.kanazawa-sports.jp/use/search/546/

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Kanazawa Municipal Ski Resort

สกีรีสอร์ตที่คุณจะได้คุ้นเคยไปกับมันเพราะที่นี่ห่างจากใจกลางเมือง Kanazawa แค่ประมาณ 30 นาทีเท่านั้น ทางลาดของลานสกีไม่ชันมากจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีชั้นเรียนสกีเริ่มต้นและชั้นเรียนสโนว์บอร์ดอีกด้วย

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม