Miyajima

มีดอกซากุระประมาณ 1,900 ดอกรอบ ๆ ศาลเจ้าทาเคะชิมะ, สวน Oumoto, ชั้น Wisteria และหอคอยทาโก้

ข้อมูลฤดูกาล
Bloom Status: Cherry trees in leaf (Hazakura) (April 12, 2019)
ที่อยู่
広島県廿日市市宮島町(各所)
Contact No.
+81-829-44-2011
การเดินทาง
JR宮島口駅から徒歩約3分宮島口桟橋、宮島口桟橋から船約10分、宮島桟橋から徒歩約10分
Official Website
http://www.miyajima.or.jp/
ช่วงที่สวยที่สุด
late March ~ early April

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Miyajima

มีดอกซากุระประมาณ 1,900 ดอกรอบ ๆ ศาลเจ้าทาเคะชิมะ, สวน Oumoto, ชั้น Wisteria และหอคอยทาโก้

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม