Jozankei Onsen

เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทุกด้าน แนะนำให้ใช้เส้นทางเดิน (Futami และ Jozan-no-Michi)จากOnsen machi ไปตามทางลำธารไปจนถึงต้นน้ำ Toyohira. ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง Kappa Bus จะวิ่งไปรอบ ๆ จุดชมวิวใบไม้ร่วงของ Jozankei.

ข้อมูลฤดูกาล

อัพเดทเมื่อ: 29th Oct., 2019

สภาพการเปลี่ยนสี: เริ่มร่วงและใกล้หมดลง
ที่อยู่
Jozankei Onsen, Minami-ku, Sapporo
Contact No.
+81-11-598-2012
การเดินทาง
จากสถานี JR Sapporo หรือสถานีรถไฟใต้ดิน สายNamboku สถานี Makomanai ลงที่ Jotetsu Bus ที่มุ่งหน้าไปยัง Jozankei Onsen และลงที่ Yunomachi
Official Website
http://jozankei.jp/
ช่วงที่สวยที่สุด
Mid October

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Jozankei Onsen

เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทุกด้าน แนะนำให้ใช้เส้นทางเดิน (Futami และ Jozan-no-Michi)จากOnsen machi ไปตามทางลำธารไปจนถึงต้นน้ำ Toyohira. ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง Kappa Bus จะวิ่งไปรอบ ๆ จุดชมวิวใบไม้ร่วงของ Jozankei.

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม