Hakone Gora Natsu Matsuri Daimonji-yaki

Source:(有)島写真館)

With fire capital ignition at 19:30, fireworks are launched and become one of summer traditions of Hakone.

ข้อมูลฤดูกาล
2018年8月16日(木)/19:30~20:10頃
ที่อยู่
強羅 強羅温泉郷
Contact No.
0460-82-2300
การเดินทาง
箱根登山鉄道強羅駅から徒歩すぐ
Official Website
http://goura-kanko.jp/

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Hakone Gora Natsu Matsuri Daimonji-yaki

With fire capital ignition at 19:30, fireworks are launched and become one of summer traditions of Hakone.

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

ค้นหาจากวัตถุประสงค์

ดูเพิ่มเติม