โดมปรมาณูเก็มบะคุโดม

เวลา 8 นาฬิกา 15 นาที วันที่ 6 ส.ค. 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ระเบิดปรมาณููลูกแรกของโลกได้ถูกปล่อยในจังหวัดฮิโรชิมะ ตึกและบ้านส่วนมากในตัวเมืองฮิโรชิมะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ทว่าหนึ่งในนั้นมีตึก "ฮิโรชิมะเค็งซังเกียวโชเรกัง" ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางระเบิด 160 เมตร ยังคงสภาพโครงสร้างภายนอกไว้ได้ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "โดมปรมาณู (Genbaku dome)" และคงไว้เป็นอนุสรณ์สถานมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 1996 ได้ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลกเพื่อถ่ายทอดความโหดร้ายของสงครามไปยังคนรุ่นหลัง ถือเป็นสัญลักษณ์จังหวัดฮิโรชิมะที่ถูกคงไว้เพื่อระลึกถึงสันติภาพและไม่ก่อสงครามขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง

ที่อยู่
1-10 Otemachi-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Contact No.
+81-82-247-6738
การเดินทาง
ลงสถานี Genbaku dome mae สาย Hiroshima dentetsu
Official Website
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/dome/genre/1001000050006/index.html
Time Required
30 นาที
Other Information
※ไม่สามารถเข้าไปในโดมปรมาณูได้ สามารถชมได้อัธยาศัยจากภายนอกรั้ว

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Source:Maarten1979/Flickr

ตัวโดมและโครงภายนอก

โดมปรมาณูที่คงไว้แค่โครงกำแพงภายนอก ด้านบนโดมนั้นเหลือเพียงแค่โครงเหล็กไว้ ในเวลานั้นถือเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่โดยดีสถาปนิกชาวเชค ทว่าปัจจุบันไม่สามารถเห็นได้ คงไว้แค่ความรุนแรงของระเบิดปรมาณูแทน

Source:Paul Mannix/Flickr

ฮิโรชิมะเค็งซันเกียวโชเรคัง ภาพของโดมปรมาณูสมัยก่อน

โดมปรมาณูนั้นถูกสร้างขึ้นในปี 1915 โดยสถาปนิกขาวเชค แต่เดิมชื่อฮิโรชิมะเค็งบุทซังจินเร็ทสึคัง ถูกเปลี่ยนชื่ออีกทีเป็นฮิโรชิมะเค็งซันเกียวโชเรคัง ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ ถือเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากมาย

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะอยู่ติดกับแม่น้ำโมโทยาสึใกล้กับโดมปรมาณู ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ ระฆังสันติภาพ หอระลึกผู้เคราะห์ร้ายจากระเบิดปรมาณู สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1954 สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมะไปถึงชนรุ่นหลัง และวิงวอนขอให้โลกมีแต่สันติภาพ

ลอยโคมในวันที่ 6 ส.ค.

ในทุกปีวันที่ 6 เดือนสิงหาคมจะมีการจัดพิธีเพื่อระลึกถึงสันติภาพที่อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ โดยจะลอยโคมที่แม่น้ำข้างโดมปรมาณู ทำให้สามารถเห็นแสงไฟสีต่างๆจากโคมลอยอยู่ในแม่น้ำได้

โดมปรมาณูเก็มบะคุโดม

เวลา 8 นาฬิกา 15 นาที วันที่ 6 ส.ค. 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ระเบิดปรมาณููลูกแรกของโลกได้ถูกปล่อยในจังหวัดฮิโรชิมะ ตึกและบ้านส่วนมากในตัวเมืองฮิโรชิมะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ทว่าหนึ่งในนั้นมีตึก "ฮิโรชิมะเค็งซังเกียวโชเรกัง" ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางระเบิด 160 เมตร ยังคงสภาพโครงสร้างภายนอกไว้ได้ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "โดมปรมาณู (Genbaku dome)" และคงไว้เป็นอนุสรณ์สถานมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 1996 ได้ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลกเพื่อถ่ายทอดความโหดร้ายของสงครามไปยังคนรุ่นหลัง ถือเป็นสัญลักษณ์จังหวัดฮิโรชิมะที่ถูกคงไว้เพื่อระลึกถึงสันติภาพและไม่ก่อสงครามขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Source:Maarten1979/Flickr

ตัวโดมและโครงภายนอก

โดมปรมาณูที่คงไว้แค่โครงกำแพงภายนอก ด้านบนโดมนั้นเหลือเพียงแค่โครงเหล็กไว้ ในเวลานั้นถือเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่โดยดีสถาปนิกชาวเชค ทว่าปัจจุบันไม่สามารถเห็นได้ คงไว้แค่ความรุนแรงของระเบิดปรมาณูแทน

Source:Paul Mannix/Flickr

ฮิโรชิมะเค็งซันเกียวโชเรคัง ภาพของโดมปรมาณูสมัยก่อน

โดมปรมาณูนั้นถูกสร้างขึ้นในปี 1915 โดยสถาปนิกขาวเชค แต่เดิมชื่อฮิโรชิมะเค็งบุทซังจินเร็ทสึคัง ถูกเปลี่ยนชื่ออีกทีเป็นฮิโรชิมะเค็งซันเกียวโชเรคัง ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ ถือเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากมาย

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะอยู่ติดกับแม่น้ำโมโทยาสึใกล้กับโดมปรมาณู ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมะ ระฆังสันติภาพ หอระลึกผู้เคราะห์ร้ายจากระเบิดปรมาณู สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1954 สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมะไปถึงชนรุ่นหลัง และวิงวอนขอให้โลกมีแต่สันติภาพ

ลอยโคมในวันที่ 6 ส.ค.

ในทุกปีวันที่ 6 เดือนสิงหาคมจะมีการจัดพิธีเพื่อระลึกถึงสันติภาพที่อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ โดยจะลอยโคมที่แม่น้ำข้างโดมปรมาณู ทำให้สามารถเห็นแสงไฟสีต่างๆจากโคมลอยอยู่ในแม่น้ำได้

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม