เทศกาลอะคิตะคันโต(Akita Kanto Matsuri)

Source:PIXTA

วันที่ 3 - 6 เดือนสิงหาคมของทุกปี ในเมืองอะคิตะจังหวัดอะคิตะ มีการจัดงานเทศกาลอะคิตะคันโต ประเพณีดังเดิมที่มีมานานตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ เทศกาลอะคิตะคันโตยังรวมไปถึงเทศกาล Nebuta ของจังหวัดอาโอโมริ, เทศกาลทานาบาตะ ของจังหวัดมิยากิอีกด้วย คันโต(Kanto) หมายถึง โคมไฟกระดาษที่แขวนไว้บนไม้ไผ่คล้ายรวงข้าว ผู้ที่ถือคันโตจะส่งเสียงโห่ร้องสร้างความฮึกเฮิมว่า โดะโคอิโช โดะโคอิโช(Dokkoisho Dokkoisho) สลับเปลี่ยนลีลารักษาสมดุลการถือด้วยฝ่ามือ หน้าผาก ไหล่ เอว ตามที่พวกเขาได้รับการฝึก

ที่อยู่
Chushin-bu Akita-Shi Akita-Ken
Contact No.
+81-18-888-5602
การเดินทาง
เดินจากสถานีเจอาร์อะคิตะ(Akita Station) 15 นาที
Official Website
http://www.kantou.gr.jp/index.htm
Time Required
ครึ่งวัน
ค่าเข้า
ฟรี (ที่นั่งบนอัฒจันทร์ 20000 เยน, ที่่นั่งS 2600 เยน, ที่นั่งA 2100 เยน)
กำหนดการ
วันที่ 6 - 8 สิงหาคมของทุกปี

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Source:wikipedia

คันโตเมียวกิไค(Kantomyogikai) การแข่งขันทักษะ

เทศกาลอะคิตะคันโต มีการจัดการแข่งขันเทคนิคการใช้อุปกรณ์ คันโตเมียวกิไค ในเวลา 9:00 - 15:00 น. ที่เรียกว่า ฮิรุ คันโต(Hiru Kanto) ในวงล้อมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร คุณสามารถดูการแข่งขันเทคนิคการวางโคมฟไว้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น บนมือ หน้า เอว ปากและคาง คุณสามารถดูเทคนิคชั้นสูงของผู้มีฝีมือได้ที่นี่

Source:秋田市写真館

Source:秋田市写真館

โยรุคันโต(Yoru Kanto) สีสันโคมไฟที่สวยงามในตัวเมือง

โยรุคันโต คือสิ่งที่พลาดไม่ได้ของเทศกาลคันโตในตอนกลางคืน คือ การประชันสีสันของคันโตกว่า 270 ต้นและโคมไฟกว่า 10,000 อันที่ส่องสว่างในตัวเมือง หลังจากจบ 3 การแสดงจบลงคุณสามารถถ่ายภาพกับคันโตขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า ฟูเระไอ คันโต(Fureai kanto) ได้อย่างเพลิดเพลิน

กิจกรรมที่จัดขึ้นหลังงานเทศกาล

หลังจากที่เทศกาลคันโตจบลงแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นที่ที่คะริโฮ บาชิ(Kariho Bashi) มีการจัดพิธีปิดเทศกาลที่สำคัญ คือ「โกะเฮ นากะชิ(Gohei nagashi)」ที่หมายถึง กระดาษปอที่นำมาติดไว้ที่ปลายคันโตนั้นจะดูดโรคภัยใกล้เจ็ยและวิญญาณชั่วร้าย「โกะเฮนากะชิ」จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 4 วัน โดยเชื่อว่า สิ่งไม่ดีในฤดูร้อนและความขีเกียจจะลอยออกไป

Source:Yasuhiro_S

เทศกาลอะคิตะคันโต(Akita Kanto Matsuri)

วันที่ 3 - 6 เดือนสิงหาคมของทุกปี ในเมืองอะคิตะจังหวัดอะคิตะ มีการจัดงานเทศกาลอะคิตะคันโต ประเพณีดังเดิมที่มีมานานตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ เทศกาลอะคิตะคันโตยังรวมไปถึงเทศกาล Nebuta ของจังหวัดอาโอโมริ, เทศกาลทานาบาตะ ของจังหวัดมิยากิอีกด้วย คันโต(Kanto) หมายถึง โคมไฟกระดาษที่แขวนไว้บนไม้ไผ่คล้ายรวงข้าว ผู้ที่ถือคันโตจะส่งเสียงโห่ร้องสร้างความฮึกเฮิมว่า โดะโคอิโช โดะโคอิโช(Dokkoisho Dokkoisho) สลับเปลี่ยนลีลารักษาสมดุลการถือด้วยฝ่ามือ หน้าผาก ไหล่ เอว ตามที่พวกเขาได้รับการฝึก

※ ข้อมูลบางส่วนนั้นใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google จึงทำให้บางส่วนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
หรืออาจมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสป็อตการท่องเที่ยวล่าสุดได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

Source:wikipedia

คันโตเมียวกิไค(Kantomyogikai) การแข่งขันทักษะ

เทศกาลอะคิตะคันโต มีการจัดการแข่งขันเทคนิคการใช้อุปกรณ์ คันโตเมียวกิไค ในเวลา 9:00 - 15:00 น. ที่เรียกว่า ฮิรุ คันโต(Hiru Kanto) ในวงล้อมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร คุณสามารถดูการแข่งขันเทคนิคการวางโคมฟไว้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น บนมือ หน้า เอว ปากและคาง คุณสามารถดูเทคนิคชั้นสูงของผู้มีฝีมือได้ที่นี่

Source:秋田市写真館

Source:秋田市写真館

โยรุคันโต(Yoru Kanto) สีสันโคมไฟที่สวยงามในตัวเมือง

โยรุคันโต คือสิ่งที่พลาดไม่ได้ของเทศกาลคันโตในตอนกลางคืน คือ การประชันสีสันของคันโตกว่า 270 ต้นและโคมไฟกว่า 10,000 อันที่ส่องสว่างในตัวเมือง หลังจากจบ 3 การแสดงจบลงคุณสามารถถ่ายภาพกับคันโตขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า ฟูเระไอ คันโต(Fureai kanto) ได้อย่างเพลิดเพลิน

กิจกรรมที่จัดขึ้นหลังงานเทศกาล

หลังจากที่เทศกาลคันโตจบลงแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นที่ที่คะริโฮ บาชิ(Kariho Bashi) มีการจัดพิธีปิดเทศกาลที่สำคัญ คือ「โกะเฮ นากะชิ(Gohei nagashi)」ที่หมายถึง กระดาษปอที่นำมาติดไว้ที่ปลายคันโตนั้นจะดูดโรคภัยใกล้เจ็ยและวิญญาณชั่วร้าย「โกะเฮนากะชิ」จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 4 วัน โดยเชื่อว่า สิ่งไม่ดีในฤดูร้อนและความขีเกียจจะลอยออกไป

Source:Yasuhiro_S

จองได้ที่นี่!

ดูเพิ่มเติม