ไทย
ไทย
TOP
ค้นหาโดย area
โทคุชิมะ (Tokushima)
ภูมิภาค
หมวด
โทคุชิมะ (Tokushima)
ภูมิภาค
เที่ยว

เทศกาลอาวะโอโดริ

หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทคุชิมะที่รวมคนกว่า 1,350,000 คนจากทั่วประเทศ
หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทค...
เทศกาลอาวะโอโดริ
หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทคุชิมะที่รวมคนกว่า 1,350,000 คนจากทั่วประเทศ...
ดูเพิ่มเติม
ชม

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สีครามไอสึมิโจ

พิพิธภัณฑ์อาวะไอโด่งดังในชื่อ "JAPAN BLUE"
พิพิธภัณฑ์อาวะไอโด่งดังในชื่อ "JAPAN BLUE"

อาวะโนะโดะจู

หนึ่งใน "สามสถานที่สวยงามของโลก" ศิลปะที่ธรรมชาติสร้าง
หนึ่งใน "สามสถานที่สวยงามของโลก" ศิลปะที่ธรรมชาติสร้าง

เทศกาลอาวะโอโดริ

หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทคุชิมะที่รวมคนกว่า 1,350,000 คนจากทั่วประเทศ
หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทค...

อิยะเค

หุบเขาสวยงามขนาดใหญ่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง 1000 เมตร
หุบเขาสวยงามขนาดใหญ่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง 1000 เมตร
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สีครามไอสึมิโจ
พิพิธภัณฑ์อาวะไอโด่งดังในชื่อ "JAPAN BLUE"
อาวะโนะโดะจู
หนึ่งใน "สามสถานที่สวยงามของโลก" ศิลปะที่ธรรมชาติสร้าง
เทศกาลอาวะโอโดริ
หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทคุชิมะที่รวมคนกว่า 1,350,000 คนจากทั่วประเทศ...
อิยะเค
หุบเขาสวยงามขนาดใหญ่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง 1000 เมตร
โอโบเกะ โคะโบเกะ
หุบเขาวิวสวยงามตลอดทั้งปี อนุสรณ์ธรรมชาติของประเทศ
ดูเพิ่มเติม
ฤดูกาล

เทศกาลอาวะโอโดริ

หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทคุชิมะที่รวมคนกว่า 1,350,000 คนจากทั่วประเทศ
หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทค...
เทศกาลอาวะโอโดริ
หนึ่งใน "สามเทศกาลบงโอโดริของญี่ปุ่น" อีเวนท์ใหญ่ของโทคุชิมะที่รวมคนกว่า 1,350,000 คนจากทั่วประเทศ...
ดูเพิ่มเติม