English
English
Areas
Category
Iwate
Areas
Activity

Morioka Sansa Odori Festival

Gorgeous Sansa Odori dance passed on since the Edo period is absolutely impressive!
Gorgeous Sansa Odori dance passed on since the Edo peri...